Propozície

MORAVSKO – SLOVENSKÁ Inline TOUR 2017

INLINE PRETEKY – 19.08.2017 – SLOVENSKÝ INLINE POHÁR

Pretek pod záštitou Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu, primátora mesta p. Mgr. Jozefa Belického, Šalského In-line klubu Stepné kozy Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu a Moravsko-Slovenskej Inline TOUR 2017

Pri SPEED katergórii SÚ povolené kolieska 125 mm !!!

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

Ing. Marián Miškovič
Riaditeľ pretekov

Ing. Marián Belák
Športovo – technický riaditeľ

Ing. Marián Belák
Hlavný rozhodca

Ing. Marián Belák
Štartér a Traťový komisár

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie online prostredníctvom portálu www.salainline.sk alebo priamo pred pretekom v priestoroch prezentácie. Prosíme však zúčastnených o prihlásenie sa vopred.

PREZENTÁCIA

Registrácia pretekárov, výdaj štartovného čísla prebehne v priestore Amfiteátra na Školskej ulici dňa 19.08.2017. Prezentácia sa uzatvára 1 hodinu pred začiatkom jednotlivej kategórie.

ŠTARTOVÉ ČÍSLA

Štartové číslo si korčuliar umiestni na pravom stehne. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie.

TRAŤ

1 okruh má 1100 m. Preteky sa konajú po uzatvorených komunikáciách. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície.

ŠTART / CIEĽ

ŠTART – na Školskej ulici blízko Amfiteátra – vyznačený na mapke. CIEĽ - na Ulici Milana Rastislava Štefánika – vyzančený na mapke

POPIS TRATE

Ul. Mostová – ul. Nábrežná – Ul. Školská – ul. M.R.Štefánika

TOALETY

V priestoroch amfiteátra.

MERANIE ČASOV

Bude chipová registrácia a meranie bude prebiehať elektronickou chipovou formou spoločnosti APACHI.

LEKÁRSKA POMOC

Organizátorom je zabezpečená počas celého preteku.

BEZPEČNOSŤ

Pretek sa koná pri uzatvorenej premávke! Trať je zabezpečená dopravnými zábranami, značkami, policajnými hliadkami a dobrovolníkmi. Každý pretekár musí mať počas preteku prilbu. Použitie chráničov rúk, kolien, je dobrovoľné.

POISTENIE

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

INFORMÁCIE

Marián Miškovič, č. tel. 0908747415, e-mail: info@luigino.sk

DISCIPLÍNY, KATEGÓRIE, ČASOVÝ PROGRAM

Pretekov ŠAĽA-INLINE

disciplíny

DISCIPLÍNY

– Deti do 8 rokov vrátane – 1 okruh dĺžka 1100 m
– Deti od 9 rokov a staršie do 13 rokov – 2 okruhy dĺžka 2200 m
– HOBBY pretek – 6 okruhov dĺžka 7700 m (Preteku sa môžu zúčastniť pretekári s kolieskami veľkosti maximálne 91 mm)
– SPEED pretek ženy – 16 okruhov dĺžka 17 600 m
– SPEED pretek muži – 16 okruhov dĺžka 17 600 m

KATEGÓRIE PRETEKÁROV

Deti do 8 rokov
Deti od 9-13 rokov
Hobby muži a ženy “hodnotený budú 3 najlepšií z celej kat.mužov a žien”
Obmedzenie sa týka iba veľkosťou koliesok do 91 mm
Speed Juniori
Speed Masters 30 1985 – 1976
Speed Masters 40 1975 – 1966
Speed Masters 50 1965 – 1956
Speed Masters 60+ 1955 a starší
Open hlavný pretek na 16 okruhov neobmedzene

kategórie

ČASOVÝ PROGRAM

od 10:45 – prezentácia pretekárov
12:45 – 13:30 hod voľný pohyb na okruhu preteku
13:30 – hod štart detí pretek na jedno kolo
13:45 – hod štart detí pretek na 2 kolá
14:30 hod štart HOBBY preteku na 6 kôl
15:30 hod štart Speed kategórie na 16 kôl ženy
16:30 hod štart Speed kategórie na 16 kôl muži
17:45 hod sumarizácia výsledkov
18:00-18:15 vyhlasovanie výsledkov v priestoroch prezentácie

ŠTARTOVNÉ, CENY PRE VÍŤAZOV

Pretekov ŠAĽA-INLINE

ÚHRADA: Pretekárom registrovaným v SRZ zväz uhrádza náklady na cestovné (počet pretekárov x km x 0,06 za km). Ostatní pretekári štartujú na vlastné, resp. na náklady vysielajúcej organizácie.

Deti do 8 rokov

1,0 €

Deti od 9 – 13 rokov

2,0 EUR

Hobby pretek

platba na mieste 5,0 EUR

Speed pretek

platba na mieste 7,0 EUR

CENY PRE VÍŤAZOV

Na prvných troch pretekárov v absolutnom poradí speed kategorie čakajú tieto odmeny:
TROFEJ Pretekára z nerezovej ocele, vecné ceny +

Muži:
1. 30 EUR
2. 20 EUR
3. 10 EUR

Ženy:
1. 30 EUR
2. 20 EUR
3. 10 EUR

Kategórie Speed Master 30, 40, 50, 60 – 1. miesto v každej kategórii dostane TROFEJ Pretekára z nerezovej ocele, další pretekári, medajla

Hobby

Hobby – vyhlasujú sa vždy traja najlepší pretekári, ktorí dostanú: 1. Miesto TROFEJ Pretekára z nerezovej ocele+ vecná cena, 2-3 miesto vecné ceny a diplom.   Muži a ženy sa hodnotia zvlášť.

Juniori

JUNIORI: vyhlasujú sa vždy traja najlepší pretekári, ktorí dostanú: 1. Miesto TROFEJ Pretekára z nerezovej ocele+ vecná cena, 2-3 miesto medajla.

Deti

Deti – vyhlasujú sa vždy traja najlepší pretekári, ktorí dostanú vecné ceny, medailu a diplom. Chlapci a dievčatá sa hodnotia zvlášť.

NAŠI PARTNERI

Ďakujeme partnerom za podporu.

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
Birell
O2
Profi Speed
Dida sport
Ferado
Šaľa
Geo Advice
Coop Jednota