Title Image

Propozície

MORAVSKO – SLOVENSKÁ Inline TOUR 2020

INLINE PRETEKY – 22.08.2020 – SLOVENSKÝ INLINE POHÁR

Pretek pod záštitou Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu, primátora mesta p. Mgr. Jozefa Belického, Šalského In-line klubu Stepné kozy Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu a Moravsko-Slovenskej Inline TOUR 2020

Preteku Hobby kategórie sa môžu zúčastniť iba korčuliari s kolieskami max 90 mm. Pre ostatné kategórie nie sú žiadne obmedzenia !!!

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

marina-miskovic

Ing. Marián Miškovič
Riaditeľ pretekov

Ing. Marián Belák

Ing. Marián Belák
Športovo – technický riaditeľ

Ing. Ivan Klasovský

Ing. Ivan Klasovský
Hlavný rozhodca

Ing. Ivan Klasovský

Ing. Ivan Klasovský
Štartér a Traťový komisár

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie online prostredníctvom portálu www.salainline.sk alebo priamo pred pretekom v priestoroch prezentácie. Prosíme však zúčastnených o prihlásenie sa vopred.

PREZENTÁCIA

Registrácia pretekárov, výdaj štartovného čísla prebehne v priestore Amfiteátra na Školskej ulici dňa 22.08.2019. Prezentácia sa uzatvára 1 hodinu pred začiatkom jednotlivej kategórie.

ŠTARTOVÉ ČÍSLA

Štartové číslo si korčuliar umiestni na pravom stehne. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie.

TRAŤ

1 okruh má 1100 m. Viď priložená mapka. Preteky sa konajú po uzatvorených komunikáciách. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície.

ŠTART / CIEĽ

ŠTART – na Školskej ulici blízko Amfiteátra – vyznačený na mapke. CIEĽ - na Ulici Milana Rastislava Štefánika – vyznačený na mapke

POPIS TRATE

Ul. Mostová – ul. Nábrežná – Ul. Školská – ul. M.R.Štefánika

TOALETY

V priestoroch amfiteátra.

MERANIE ČASOV

Bude chipová registrácia a meranie bude prebiehať elektronickou chipovou formou.

LEKÁRSKA POMOC

Organizátorom je zabezpečená počas celého preteku.

BEZPEČNOSŤ

Pretek sa koná pri uzatvorenej premávke! Trať je zabezpečená dopravnými zábranami, značkami, policajnými hliadkami a dobrovolníkmi. Každý pretekár musí mať počas preteku prilbu. Použitie chráničov rúk, kolien, je dobrovoľné.

POISTENIE

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

INFORMÁCIE

Marián Miškovič, č. tel. 0908747415, e-mail: info@luigino.sk

DISCIPLÍNY, KATEGÓRIE, ČASOVÝ PROGRAM

Pretekov ŠAĽA-INLINE

disciplíny

DISCIPLÍNY

– Deti do 8 rokov vrátane – 1 okruh dĺžka 1100 m
– Deti 9-11 rokov –  ročníky 2010-2008   dĺžka trate 2 kolá 2,2km
– Deti 12-13 rokov – ročníky 2007-2006   dĺžka trate 2 kolá 2,2km
– HOBBY pretek – 7 okruhov dĺžka 7700 m (Preteku sa môžu zúčastniť pretekári s kolieskami veľkosti maximálne 91 mm)
– SPEED pretek ženy – 16 okruhov dĺžka 17 600 m
– SPEED pretek muži – 16 okruhov dĺžka 17 600 m

KATEGÓRIE PRETEKÁROV

Deti, do 8 rokov
Deti, 8-10 rokov
Deti, 11-13 rokov
Hobby muži a ženy “hodnotený budú 3 najlepší z celej kat.mužov a žien”
Obmedzenie sa týka iba veľkosťou koliesok do 91 mm
Speed Juniori/Juniorky (15-18 rokov)
Speed Seniori 19-29 rokov (muži a ženy)
Speed Open 19-29 rokov (muži a ženy)
Speed Masters 40 (30-39 rokov)
Speed Masters 50 (40-49 rokov)
Speed Masters 60 (50-59 rokov)
Speed Masters 70 (60-69 rokov)
Speed Masters 80 (70-100 rokov)

Open hlavný pretek na 16 okruhov – neobmedzene

kategórie

ČASOVÝ PROGRAM

od 10:45 – prezentácia pretekárov
12:45 – 13:30 hod voľný pohyb na okruhu preteku
13:30 – hod štart detí pretek na jedno kolo
13:45 – hod štart detí pretek na 2 kolá
14:30 hod štart HOBBY preteku na 7 kôl
15:30 hod štart Speed kategórie na 16 kôl ženy
16:30 hod štart Speed kategórie na 16 kôl muži
17:45 hod sumarizácia výsledkov
18:00-18:15 vyhlasovanie výsledkov v priestoroch prezentácie

ŠTARTOVNÉ, CENY PRE VÍŤAZOV

Pretekov ŠAĽA-INLINE

Deti do 8 rokov

1,0 €

Deti od 9 – 13 rokov

2,0 EUR

Hobby pretek

platba na mieste 6,0 EUR

Speed pretek

platba na mieste 10,0 EUR

CENY PRE VÍŤAZOV

Na prvých troch pretekárov v absolútnom poradí speed kategorie čakajú tieto odmeny: Hodnotné vecné ceny, trofej, medaila

Kategórie Speed Master 40, 50, 60, 70, 80 – medaila a vecné ceny.

Hobby – vyhlasujú sa vždy traja najlepší pretekári, ktorí dostanú vecné ceny a medailu a diplom. Muži a ženy sa hodnotia zvlášť.

Deti – vyhlasujú sa vždy traja najlepší pretekári, ktorí dostanú vecné ceny, medailu a diplom. Chlapci a dievčatá sa hodnotia zvlášť.

NAŠI PARTNERI

Ďakujeme partnerom za podporu.

Luigino-atomskates
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
Profi Speed
Ferado
Šaľa
Geo Advice
Coop Jednota